Anställningar & Uppdrag
    
Jag började min yrkesbana som 14 åring med att jobba extra på ICA-torpet,
efter skola och på helger, där prismärkte jag samt plockade upp varor ...
*
*Som 16 åring arbetade jag extra som lokalvårdare på Arbetsförmedlingen
i Skärholmen...
*
1979 började jag på Stenborgs zoologiska som praktikant och fick snart jobba
vidare efter skola och på helger. Fick bl a ansvaret att ta hand om butiken
själv samt öppna och stänga affären...  Hösten 1981, arbetade jag som elevassistent vid Fruängens särskola...
*
Dec 1981 anställdes jag på UHÄ Universitets och högskoleämbetet.
Där började jag som extra hjälp vid antagning till Yrkesteknisk Högskoleutbildning
som snart övergick till eget ansvar för den manuella antagningen. 
1984 fick jag ansvaret för planering samt uppstart för en datoriserad
antagning till denna utbildning.
*
Vid en omorganisation till VHS, Verket för högskoleservice 1992,
övergick mina arbetsuppgifter till den centrala antagningen vid respektive
Högskola och började istället med antagning till lärarutbildningar.
1994 blev jag "headhunted" till Lärarhögskolan där jag arbetade med
lokal antagning... 
*
Våren 1995 hann jag med ett kort besök på Message Media där jag bla
ansvarade för deras server och nät innan jag i maj 1995 började på 
Tekniker poolen (Poolia) som PC-tekniker för...
*
Telia Data i Farsta där jag sedan anställdes nov 1995 som PC-tekniker.
Mina arbetsuppgifter bestod bla av PC/skrivar installationer, serveradministration,
felsökning, ansvarig för mail migrering, operativmigrering i Telias HK mm...
*
1998 omorganiserades Telia Data till Telia IT-service och i den vevan blev jag "headhunted"
till en ny roll som Team samordnare och senare som bitr Servicechef.
Jag arbetade som "spindeln i nätet" för ett 45-tal PC-/IT-tekniker med support och stöd. 
*
Jag behöll samma roll och team trots omorganisationerna 2000 till Telia Företagsservice
samt 2001 till Relacom AB. Utöver detta arbetade jag med en ny struktur för vårat interna 
intranet samt höll i skapandet och uppdateringen av hemsidan för teamet.
*
Under 2000-2003 var jag idiell funktionär för Friskis&Svettis i Haninge.
Där jag stod för skapandet av deras hemsida. Jag fotade, skrev och skapade
en sida som blev lättanvänd och populär med 10 000 besökare redan inom ett år!
*
År 2002 övergick Relacom AB till Flextronics Network Services.
Min roll som bitr Servicechef med Tekniker grund och webbadministration stod kvar.
Våren 2003 "sålde" jag in en idé till Regionschefen för Stockholm om att göra en
hemsida för Regionen på Intranetet - vilket mottogs positivt - och så blev det!
*
En ny omorganisation hösten 2003
gjorde att jag valde att lämna
organisationen för att starta
upp en egen verksamhet 
MyLife MFW
www.mylifeonline.se.

  VÄLKOMMEN !
   

   
*  " Carpe Punctum" - Fånga Ögonblicket  *  Ögonblicket är DITT - Gör det till ett bra Sådant *