Anmälningsvillkor

* Anmälan *
Anmälan är bindande. När vi mottagit din anmälan skickar vi kallelse
och faktura som en bekräftelse på din kursanmälan.

Anmälan görs via
Tel/SMS:  073 697 71 14  eller  E-postrmc@mylifeonline.se
Uppge Fullständigt Namn, Adress,
Telefonnummer samt Personnummer.

* Avbokning *
Avbokning ska se skriftligt.
Vid avbokning av kurs följer vi utbildningsbranschens standardregler.

*  Vid avbokning 31 dagar eller mer före kursstart återbetalas inbetald
kursavgift, dock debiteras utskickad kurslitteratur med 248 kronor.
*  Vid avbokning 30-15 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.
*  Vid avbokning 14-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Om deltagare ej infinner sig till kursstart alternativt avbryter
pågående kurs, debiteras hela avgiften.

* Sjukdom *
Om du på grund av egen sjukdom inte har möjlighet att fullfölja bokad
kurs, får du gå kursen vid ett annat tillfälle inom ett år mot en
administrativ avgift om 500 kronor.
Sjukdom ska styrkas med läkarintyg samt inte kunnat
ha förutsetts vid tidpunkten för kursanmälan.

* Kursmaterial *
Kursmaterial och kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Avdrag på kursavgift istället för kurslitteratur medges ej,
utom vid ny anmälan och redan tillhandahållen
kurslitteratur från inställd kurs.
Efter genomgången kurs erhålls ett diplom
som bevis på ditt deltagande.

* Kost och Logi *
I kursavgiften ingår fika. Lunch ingår ej.
Eventuell logi kan ordnas men betalas av deltagaren själv.

* Betalning *
Kursavgiften faktureras i samband med kursanmälan.
Följande betalningsvillkor gäller:

För Företag:  Fakturan förfaller inom 30 dagar.
För Privatpersoner:  Fakturan förfaller inom 10 dagar.

    Privatpersoner kan välja att dela upp kursavgiften på tre
delbetalningar. För detta tillkommer en extra avgift
om totalt 150 kronor.
Första delbetalningen förfaller 10 dagar efter kursanmälan.
Resterande två delbetalningar förfaller därefter med
    en kalendermånads mellanrum.

Påminnelseavgift vid försenad betalning är 50 kronor,
vilket även gäller vid försenad delbetalning.
Vid försenad betalning tas även en dröjsmålsränta ut,
med 18%.
För Företag:  Fakturan förfaller inom 30 dagar.
För Privatpersoner:  Fakturan förfaller inom 10 dagar.

    Privatpersoner kan välja att dela upp kursavgiften på tre
delbetalningar. För detta tillkommer en extra avgift
om totalt 150 kronor.
Första delbetalningen förfaller 10 dagar efter kursanmälan.
Resterande två delbetalningar förfaller därefter med
    en kalendermånads mellanrum.

Påminnelseavgift vid försenad betalning är 50 kronor,
vilket även gäller vid försenad delbetalning.
Vid försenad betalning tas även en dröjsmålsränta ut,
med 18%.

* Inställd Kurs *
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs vid
sjukdom eller för få anmälda.
Alla eventuella inbetalda avgifter återbetalas,
utom för ev tillhandahållen kurslitteratur.
Ersättningar därutöver utbetalas ej.

      

Tillbaka

*  " Carpe Punctum" - Fånga Ögonblicket  *  Ögonblicket är DITT - Gör det till ett bra Sådant *