En Kram Säger Mer Än Tusen Ord

* Från Vårdguiden nr 2 2008 *

Att vanmäktig stå bredvid och se någon vara förtvivlad är svårt.
Vad man ska göra och hur man på bästa sätt kan visa sin omsorg är
inte lätt att veta. Vi människor är ju så olika. Vad som verkar lindra
den ena, smärtar kanske mest den andra. Vad som kan kännas
bra ena dagen kan kännas fel dagen därpå.

Vissa saker verkar ändå de flesta vara ense om:
      

         * Man kan inte trösta bort sorg.

         * Ord hjälper inte, åtminstone inte i
            den akuta fasen. En kram från
            någon som står nära betyder mer.

         * Att inte vara rädd för hulkanden
            och tårar utan orka stå kvar och
            ta emot sorgen och de uttryck
            den tar sig är mer än viktigt.

         * Folk som sörjer får ofta jätte
            många goda råd. Alldeles för
            många. Hoppa över dem.

         * Lyssna på vad den sörjande själv
            har att säga eller på tystnaden.
            Den är inte farlig. Att vara tysta
            ihop kan vara en stark och
            betydelsefull handling.

         * Undvik åsikter och synpunkter på
            hur den andra sörjer. Folk 
            värderar ibland "hon sörjer bra"
            eller " hon bär sin sorg med
            värdighet". Men att sörja värdigt
            är inte bättre än att tappa
            fotfästet. Det kräver bara andra
            sätt att vara från omgivningen.

      

      * Förståelse och accepterande
         av situationen är viktig. Ingen
         kan förstå eller uppleva känslan
         som den som sörjer lever i.
         Däremot kan man visa för-
         ståelse för situationen som den
         sörjande befinner sig i.
         Man kan bjuda in: " Kom och var
         med oss. Du behöver inte vara
         på något särskilt sätt, bara var."
         Acceptera även om den sörjande
         inte vill komma, men säg: "Okej,
         jag förstår! Var hemma du om
         det känns bäst, men jag ringer dig
         i morgon och hör hur det är med
         dig." Eller om du har möjlighet,
         fråga: "Vill du hellre att jag ska
         komma till dig?"

      * Låt sorgen få ta tid. Acceptera
         att den som verkar ha kommit
         ur sin sorg då och då sörjer
         öppet, se det som ett normalt
         led i utvecklingen och inte som
         en återgång.       
    
                     
  

Tillbaka

*  " Carpe Punctum" - Fånga Ögonblicket  *  Ögonblicket är DITT - Gör det till ett bra Sådant *