Sorgbearbetning
"Sorg är ingen sjukdom, men kan ta sig sådana uttryck"
   
* Sorgbearbetning *

Ett handlingsprogram för känslomässig
 läkning vid dödsfall, separationer och
andra förluster.

Sorg är normalt och naturligt. Däremot
är samhällets information om hur man
förhåller sig till sorg inte normalt,
naturligt eller till mycket hjälp.

Sorg är en känslomässig reaktion på
en förlust, men de flesta av oss har lärt
oss hantera sorg på ett intellektuellt sätt.

Sorgen över vår förlust kommer att
fortsätta påverka våra liv och våra
relationer på ett negativt sätt så
länge vi inte möter och
kommunicerar det
vi bär inom oss.

Obearbetad sorg leder till att vi håller
tillbaka våra känslor och får svårare
att känna glädje. Genom att vi inte
är här och nu tappar vi mycket
av vår livsenergi.
   


En Kram Säger Mer
Än Tusen Ord 
                   


* Kurs Start *

Ti 29/9-09 kl18.30
12 ggr 

Studieförbundet Vuxenskolan
Vintervägen 8 i Tyresö
Tel 08 - 712 89 11

Individuella kurser bokas
enligt överenskommelse.


Pris Grupp på 12 ggr
 2500 kr, hösten 2009
Inkl bok samt arbetsmaterial

Pris Individuell från 6 ggr
500 kr / 50 min
Inkl bok samt arbetsmaterial  Anmälan och
Anmälningsvillkor 

   
     

Kursledare, Rose-Marie Castlin, Certifierad Handledare i Sorgbearbetning* Ett komplement ... *

Många gånger går vi med massor
av känslor i kroppen som vi inte
har namn på eller som vi inte
förstår varför vi känner.

Vi kan känna en rastlöshet,
ett behov av flykt eller
söker tröst i något beroende
för att dämpa känslan.

För att få hjälp att greppa tag om
känslan kan en behandling av
massage eller reiki vara till hjälp.

    


    

Shakti, indisk spikmatta, är ett
annat alternativ till att lösa upp
blockeringar i kroppen.

En kombination av massage, reiki
och/eller spikmatta med en kurs i
känslomässig läkning kan vara ett
gynnsamt alternativ om du vill
öppna upp och komma vidare i
din personliga utveckling.
   
Välkommen att ringa för mer information på 073 697 71 14!
          

*  " Carpe Punctum" - Fånga Ögonblicket  *  Ögonblicket är DITT - Gör det till ett bra Sådant *