Koppnings Massage
   

* En snällare variant av bindvävsmassage *

Passar som cellulit behandling eller som komplement
 till den klassiska massagen där tajt bindväv finns

Pris från 350 kr / 30 min
  


KOPPNING och KOPPNINGSMASSAGE

K
onceptet går ut på att jobba med undertryck, dvs vakuum. På det sättet får man den unika 
möjligheten till att, utan att förstöra kapillärväggar, extrahera blod ut i bindväven. 

Kroppen signalerar bl a till lymfsystemet, att det finns något främmande i bindväven.
Immunförsvaret startar då en rensningsprocess (s.k. lymfdränage) och producerar
egen medicin som bl a olika hormoner, för att balansera upp blodsystemet.
       
KOPPNING är en punktbehandling utan kopprörelse. Vid KOPPNING kan "blåmärken" bildas då
"vakumsuget" drar upp "stagnerat" blod. Dessa "blåmärken" kan sitta kvar några dagar.

KOPPNINGSMASSAGE är en massage utfört med olika typer av koppor, glas, silikon eller gummi. 
Vid KOPPNINGSMASSAGE bildas en rodnad på huden,  dels av friktionen mot huden,
dels för den ökade blodcirkulationen. Rodnaden försvinner under dagen.
   

   
       
Ej avbokad tid, senast 12 tim innan, debiteras med fulla priset.
    

*  " Carpe Punctum" - Fånga Ögonblicket  *  Ögonblicket är DITT - Gör det till ett bra Sådant *