Reiki    -   Univeriell Livsenergi
   
Reiki  *
är definierad till att
vara den kraft som agerar
och lever i all skapad materia.
Det är en helande metod som
baseras på livsenergin, en energi
som alltid har existerat. Samma
energi skapar allt liv i universum
och ger det näring. Ordet Reiki
betyder därför universell
livsenergi. 
   
Pris fr 550 kr / fr 50 min
    


   Medlem i
Förenade Reiki Förbundet i Sverige

     

Vid en behandling av Reiki lägger jag mina öppna händer försiktigt, utanpå
kläderna, på olika delar av din kropp. Ganska snart kan du känna en slags
flödande känsla kombinerat med en känsla av värme och/eller kyla.

Beroende på hur öppen och mottaglig du är för dessa energier känner du
olika intensiteter av flödet och värmen. Energin söker sig dit där den
behövs i din kropp för att hjälpa dig vidare i din egen process.
Det kan vara en värk, en sjukdom, ett beslut,
behov av vila, få energi till att orka mer etc..

Reiki är alltså inte egen eller begränsad utan passerar
mina händer för att lämna dig stärkt och harmoniserad efteråt.
De flesta som slappnar av i denna känsla av trygghet och värme,
kan till och med somna.

Reiki delas in i fyra kategorier och kan användas som: 
   

                 Allmänt balanserande och förebyggande
                      behandling
   
                   att utveckla sin kroppsmedvetenhet
                             och känslighet för energier
                        att utveckla intuitionen
 

 
                Behandling för mentalt och själsligt
                       välbefinnande
     
                  
att balansera kroppsenergierna
                               och därmed på sikt förebygga
                               psykosomatisk disharmoni
                               och sjukdom
     
   
    Behandling av olika hälsoproblem
      
att ge första hjälpen i nödsituationer
             eller som ett komplement till
             läkarbehandling
       att hjälpa patienter att tillfriskna
             efter läkarbehandling eller
             sjukhusvistelse

 
   
Smärtlindrande behandling
      
att lindra smärta, innan vanlig läkar-
             eller sjukhusbehandling sätts in

         att lindra obehag som orsakas av
             störningar i kroppsfunktionerna

   

I Kina och Japan definieras hälsa som energibalans, ett jämvikts tillstånd
där livsenergin strömmar fritt och obehindrat genom meridiansystemet.
Blockeringar i systemet hämmar tillförseln av livsenergin till organen
och kroppsfunktionerna och yttrar sig som sjukdomssymptom.

Reiki energin strävar efter att avlägsna eller motverka problemets yttre
och inre orsaker och stöttar organismen i att komma i balans på nytt.
      
                     Rei  - beskriver den universella
                             gränslösheten i denna energi.

 
    ki  - är den vitala livskraftsenergin
      som flödar genom alla levande ting.
    

Mer om Reiki  
   
 
Ej avbokad tid, senast 12 tim innan, debiteras med fulla priset.
    

*  " Carpe Punctum" - Fånga Ögonblicket  *  Ögonblicket är DITT - Gör det till ett bra Sådant *